Punto de libro, 200 x 50 mm. impresión 4+1 tintas en cartulina Invercote 330 gr. Acabado UVI, presentación en retractil de 25 unidades

Book Mark, 200 x 50 mm, 4 colour print on the front and one colour print on the back, on Invercote card 330 gr. Finished UVI, presentation on retractil of 25 units.